JIP´s TruckWay | Autorská práva

Autorská práva

Pokud Vás na tomto webu zaujala jakákoliv forma informace, jenž byste rádi použili kontaktujte mně, prosím, se žádostí o povolení k jejich publikování.

Autorská práva

Jakákoliv forma obsahu na serveru www.truck-way.cz (včetně obrázků, fotografií textů, kódů a jejich částí) jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11 a dle mezinárodních ujednání. Vlastníkem, provozovatelem a autorem těchto webových stránek je JIP. Autor má právo na nedotknutelnost svého díla.
Je proto přísně zakázáno jakékoli použití obsahu těchto stránek bez písemného souhlasu autora, konkrétně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenos, republikace, prodej, vystavování či provozování. Zejména je zakázáno zveřejňování těchto materiálů na jiných internetových stránkách!

Práva třetích stran

Autor se snaží respektovat práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte jej na emailové adrese.

Ochrana osobních dat

Autor zaručuje všem svým návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Autor nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

JIP


[VÍTEJTE ZDE]

[INFO do začátků]

[PRAXE ze života]

[DALŠÍ články]

[Truck VIDEA]

[TRUCK odkazy]

[Truck FÓRUM]


Ikona

Ikona webu

Credits

Mapa webu

JIP © 2011